Thursday, January 27, 2011

Inquest vs. Suruhanjaya Siasatan

Hari 27hb Januari, 2011 ini dilaporkan penubuhan Commission of Inquiry to look into Teoh’s death

Sebelum dari penubuhan Surahanjaya Siasatan ini, semua sedia maklum keputusan Inquest yang telah dibuat oleh Coroner "which is neither here nor there" 
Inquest itu dijalankan melalui kuasa yang diperuntukan oleh CPC,

Manakala Suruhanjaya Siasatan ini pula ditubuhkan dibawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 (Akta 119)

Coroner dan Pesuruhjaya Siasatan masing-masing mempunyai kuasa Majistret Kelas Satu.
Sebagaimana lazimnya keputusan Coroner dalam Inquest itu boleh dibuat rayuan atau semakan di Mahkamah Tinggi dan sedang dalam proses. 

Apakah akan ada percanggahan diantara findings Suruhanjaya Siasatan itu nanti dengan findings Inquest itu diperingakat Mahkamah yang lebih tinggi?

Kalau berlaku percanggahan, apakah yang akan berlaku? Adakah kita, terutamanya pihak-pihak yang berkepentingan, akan menerima keputusan Suruhanjaya Siasatan atau pun keputusan Hakim?

Tidakkah elok kalau proses rayuan/semakan dibuat dahulu di Mahkamah Tinggi sebelum bertindak menubuhkan Suruhanjaya? Atau adakah lebih baik kalau dari dulu terus ditubuhkan suruhanjaya siasatan? 

Dari segi undang-undang, kuasa Coroner melalui CPC adalah sama dengan kuasa Suruhanjaya melalui Akta Suruhanjaya Siasatan. Mungkin kita mahu melihat satu keputusan yang berpijak di alam nyata dan bukannya "neither here nor there"? Lagi cepat perkara ini diselesaikan lagi bagus kepada semua pihak...

No comments:

Post a Comment

No comment moderation but need to know who is commenting. Please let us know who you are. Keep it as professional as possible. Didn't we agree to disagree? Regards and best wishes.(DSN)