Tuesday, September 1, 2009

Kerusi Kosong atau Tidak Keputusan Dewan Bukan SPR

Keputusan samada mana-mana kerusi dalam Parlimen (atau Dewan Undangan Negeri) itu kosong atau tidak adalah diputuskan oleh Parlimen (atau Dewan Undangan Negeri)dan keputusan itu adalah muktamad.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) hanya bertanggungjawab menjalankan pilihanraya dan bukannya badan untuk menentukan samada perlu ada pilihanraya atau tidak !
Baca peruntukan Bab 4 Perlembagaan Malaysia terutamanya Perkara 52 dan 53.


Bagi Negeri Pahang terdapat peruntukan yang sama dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang iaitu dalam Perakar 24 dan 25

Update : 1. Keputusan SPR tentang DUN Kota Siputeh Kedah
              2. Kenyataan SPR mengenai DUN Kota Siputeh Kedah

No comments:

Post a Comment

No comment moderation but need to know who is commenting. Please let us know who you are. Keep it as professional as possible. Didn't we agree to disagree? Regards and best wishes.(DSN)