Friday, May 23, 2008

Laporan Sidang Dewan Undangan Negeri Pahang

Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan KDYMM Sultan Pahang.
Beberapa orang Ahli Dewan turut serta dalam perbahasan. Antara yang menarik perhatian dari segi perkara yang dibangkitkan adalah :-
1. YB Dato' Lau Lee (Damak)
(a) Masalah tanah yang telah diduduki oleh rakyat sejak lama dahulu secara tiada suratan hakmilik. Ada terdapat keadaan dimana tanah yang sama telah dipohon oleh orang lain dan diluluskan. Ini menyebabkan kesulitan kepada rakyat yang terbabit. Perkara ini banyak berlaku di Kampung Baru Cina.
(b) Mencadangkan supaya Felcra jangan berebut tanah dengan rakyat. Fungsi asal Felcra adalah untuk membangunkan tanah terbiar dan bukannya memohon kepada kerajaan untuk meluluskan tanah terbiar/kosong kepada Felcra.
(c) Masalah sistem penyampaian yang amat ketara dikalangan kakitangan kerajaan.
2. YB Choong Siew Onn (Tras)
(a) Masalah penggunaan cyanide untuk melombong emas di Bukit Koman Raub.
(b) Ini menimbulkan masalah pencemaran air dan daerah Raub sudah tiada bekalan air bersih. Sungai di Raub telah tercemar.
3. YB Pang Tsu Ming (Semambu)
(a) Masalah yang dibuat oleh penjawat awam terutama berkaitan dengan sistem penyampaian. Efeknya adalah kepada wakil rakyat apabila rakyat menterjemahkan kemarahan mereka semasa mengundi.
(b) Kajian mengenai pemilihan ahli majlis daerah dan perbandaran. Mungkin perlu dikaji samada pilihanraya PBT perlu dibuat.
Ramai lagi ADUN yang berbahas tetapi kebanyakannya mengenai masalah kawasan masing-masing.

No comments:

Post a Comment

No comment moderation but need to know who is commenting. Please let us know who you are. Keep it as professional as possible. Didn't we agree to disagree? Regards and best wishes.(DSN)