Sunday, August 7, 2011

 

Apa kuasanya Jabatan Ugama Negeri?

Kita semua tahu Pentadbiran Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu adalah bidangkuasa Negeri. Tapi bukankah itu satu undang-undang yang sah dan berkuatkuasa? 

Apabila sesuatu tindakan dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri, boleh kah pihak lain campurtangan? Bolehkah pihak lain perintahkan "tutup mulut'? 

Bukankah tindakan Jabatan Agama itu juga disertai oleh pihak Polis? Jika terdapat kesalahan yang dilakukan bukan sahaja oleh orang Islam atau Melayu, tidakkah Polis boleh mengambil tindakan mengikut undang-undang Negara yang berkuatkuasa atau yang selalu disebut sebagai undang-undang sivil?

Kalau ternyata ada perbuatan jenayah yang mirip kepada menghasut umat Islam atau Melayu untuk murtad, bukankah itu juga kesalahan jenayah sebagaimana diperuntukkan oleh undang-undang sivil?

Bukankah Perlembagaan Negara memperuntukkan tidak boleh berdakwah atau berdakyah untuk tujuan memesongkan akidah orang Islam di Negara ini? Kenapa pula diperintahkan untuk tutup mulut?

Kalau serbuan dibuat di premis judi atau maksiat lain, Jabatan Agama Islam Negeri juga turut serta? Kepada yang berugama Islam didakwa ikut Enactment Jenayah Syariah? 

Kenapa pula mesti ada rundingan dengan pihak yang ampunya premis? 

Kalau hendak menegakkan Negara Islam bacalah undang-undang yang ada itu sepenuhnya dan patuhi. Jangan campurkan politik dengan pentadbiran ugama atau gunakan ugama untuk terus memerintah tanpa mengira apa juga caranya.

Labels:


Comments:

Post a Comment

No comment moderation but need to know who is commenting. Please let us know who you are. Keep it as professional as possible. Didn't we agree to disagree? Regards and best wishes.(DSN)

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]