Thursday, May 28, 2015

 

Public Accounts Committee aka PAC

Daripada Laman Rasmi Parlimen 
"Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan Naib-Pengerusi yang akan dilantik oleh Majlis. Tidak kurang daripada enam dan tidak lebih daripada dua belas orang ahli ini akan dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segera selepas dimulakan tiap-tiap Parlimen.
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara dilantik pada awal tiap-tiap Parlimen kerana memeriksa:
  • Kira-kira Kerajaan Malaysia dan peruntukan wang yang dibenarkan oleh Parlimen kerana menepati perbelanjaan negeri;
  • Apa-apa kira-kira badan-badan pentadbiran raya dan pertubuhan-pertubuhan lain yang menguruskan wang negeri yang dibentangkan dalam majlis;
  • Penyata-penyata Pemeriksa Kira-kira Negara yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat menurut perkara 107 dalam Perlembagaan;
  • Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Jawatankuasa itu patut diperiksa, atau apa-apa perkara yang diserahkan oleh Majlis kepada Jawatankuasa ini.
Semasa ketiadaan Pengerusi atau Naib-Pengerusi yang disebabkan oleh keuzuran atau lain-lain sebab, Jawatankuasa hendaklah memilih salah seorang daripada mereka untuk menjadi seorang pengerusi yang akan mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasan itu.
Seseorang ahli Majlis tidak boleh dilantik, memegang atau memangku jawatan Pengerusi atau Ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara semasa dia menjadi seorang menteri.
Jawatankuasa ini berkuasa memanggil orang untuk hadir dihadapannya atau meminta mengeluarkan surat-surat, rekod-rekod dan mengeluarkan penyata kepada Majlis dari satu masa ke satu masa."
Ahli-ahli PAC sekarang adalah :

 
AHLI-AHLI JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA  DEWAN RAKYAT YANG KETIGA BELAS 


1. Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Mohamed 
  Pengerusi, 18 Julai 2013 - Kini
  Ahli Parlimen Pulai 

2. Yang Berhormat Dr. Tan Seng Giaw
  Naib Pengerusi
  Ahli Parlimen Kepong 

3. Yang Berhormat Dato‘ Seri Reezal Merican bin Naina Merican
  Ahli Parlimen Kepala Batas

4. Yang Berhormat Dato‘ Abd Aziz bin Sheikh Fadzir
  Ahli Parlimen Kulim Bandar
 
 
5. Yang Berhormat Datuk Mas Ermieyati binti Samsudin
  Ahli Parlimen Masjid Tanah
 
6. Yang Berhormat Datuk Liang Teck Meng
  Ahli Parlimen Simpang Renggam
 
7. Yang Berhormat Datuk Madius Tangau
  Ahli Parlimen Tuaran 

8. Yang Berhormat Tuan Haji Hasbi bin Habibollah 
  Ahli Parlimen Limbang
 
9. Yang Berhormat Datuk Wee Jeck Seng
  Ahli Parlimen Tanjung Piai
 
10. Yang Berhormat Dato‘ Kamarul Baharin bin Abbas
  Ahli Parlimen Telok Kemang
 
11. Yang Berhormat Tuan William Leong Jee Ken
  Ahli Parlimen Selayang
 
12. Yang Berhormat Dato‘ Haji Kamarudin bin Jaffar
  Ahli Parlimen Tumpat
 
13. Yang Berhormat Tuan Tony Pua Kiam Wee
  Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara

PAC menjadi tumpuan ramai apabila telah diumumkan bahawa mereka akan menyiasat 1MDB. Kalau mengikut kuasa yang diperuntukan, PAC akan melapor semula kepada Parlimen apa juga hasil siasatan mereka.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]