Friday, April 24, 2009

 

Kes 63 juta Ringgit - Part 3
Kerajaan Pahang dan Pengarah Perhutanan Pahang memasukkan Pembelaan seperti yang dilampirkan diatas.
Bagaimana kah kawasan untuk kutip kayu pol dan tunggul boleh menjadi kawasan yang mempunyai kayu yang bermutu tinggi sehingga boleh mendapat keuntungan RM405 satu tan?
Akan disambung seterusnya...

Labels:


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]