Tuesday, April 28, 2009

 

Kes 63 Juta Ringgit- Keputusan HakimSetelah kita ketahui apa tuntutan dan pembelaan dalam kes ini; kes telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuantan di hadapan YA Dato' Halim Aman. Sebelum dari menjadi hakim beliau adalah Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang dan juga Pesuruhjaya Kehakiman di Kuantan.
Hakim membuat keputusan membenarkan tuntutan Seruan Gemilang atas jumlah seperti dituntut iaitu 37 juta Ringgit pada 25 Mei 2007 dan perkiraan faedah untuk jumlah penghakiman dikira dari tahun 2000.

Kerajaan Pahang telah merayu kes ini ke Mahkamah Rayuan dan juga di Mahkamah Persekutuan BUKAN DIATAS MERIT KES ATAU SUBSTANTIVE ISSUES tetapi diatas masalah teknikal iaitu terdapat kesalahan terhadap nombor kes yang dibuatkan Notis Rayuan itu. Kesilapan teknikal (salah nombor kes) itu tidak dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi (YA Hakim Dato' Halim) untuk dibuat pindaan dan rayuan ke Mahkamah Rayuan hanya atas keengganan Hakim membenarkan pembetulan dan extension of time to appeal.
Semua itu dapat dibaca dengan jelas dalam Penghakiman yang dibuat oleh Hakim Dato' Halim dalam Alasan Penghakiman yang dipamirkan diatas (dipamirkan muka surat berkaitan sahaja kerana selebihnya adalah perbahasan mengenai legal jargons sahaja).
Click lah pada dokumen-dokumen yang dipamirkan diatas dan kita boleh fahami sedikit sebanyak kenapa kes ini menjadi sampai ke peringkat ini.
Namun demikian Kerajaan Pahang telah pun memulakan tindakan Sivil melalui Writ Summons untuk mengenepikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi itu yang telah pun difailkan pada 22hb Disember 2008 atas nombor kes Guaman Sivil 21-11-2008.
Saya tidak mahu mengulas Writ of Summons yang baru itu kerana ianya mungkin "sub judice" dan memadai saya mengatakan kausa tindakan atau cause of action nya adalah "forgery, deceit, perjury dan conflict of interest". Semua bukti akan dikemukakan di Mahkamah nanti dan pastinya kes ini mesti didengari oleh hakim yang lain.

Kita juga perlu perhatikan bahawa penghakiman adalah terhadap Defendan-Defendan seperti dalam dokumen yang dipamirkan diatas dan perintah mandamus nya pula adalah terhadap Menteri Besar Pahang. Kenapakah ia jadi begitu? Sama-sama kita perhatikan perkembangan selanjutnya kes ini kerana ianya akan berlarutan beberapa tahun yang akan datang.

Saya akan terus membuat posting mengenai kes ini atas perkara-perkara yang tidak sub judice...

Labels:


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]