Thursday, February 5, 2009

 

Ampun Tuanku Beribu-ribu Ampun.

Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun.

Patik, pacal kelahiran Negeri Pahang Darul Makmur memohon merafak sembah atas limpah perkenan Kebawah Duli Tuanku bagi patik menyembah rayuan terhadap apa yang kini berlaku di Negeri Perak Darul Ridzuan. Negeri dibawah pemerintahan berdaulat Kebawah Duli Tuanku.

Ampun Tuanku,
Adalah dalam pandangan patik, pacal yang hina ini, krisis yang melanda sistem pentadbiran Negeri Perak tidak boleh dibiarkan berlarutan. Adalah dilaporkan melalui media cetak serta elektronik bahawasanya Kerajaan Perak dibawah tadbir YAB Menteri Besar sekarang telah kehilangan majoriti di Dewan Undangan Negeri dan sebaliknya Barisan Nasional pula yang mempunyai majoriti nyata.

Ampun Tuanku,
Justeru itu, patik merayu diatas limpah perkenan Kebawah Duli Tuanku, agar Kebawah Duli Tuanku memperkenankan Barisan Nasional mengambil alih Kerajaan Negeri Perak.

Ampun Tuanku,
Patik juga ingin menyembahkan bahawa ianya adalah dibawah kuasa mutlak Kebawah Duli Tuanku bagi membuat keputusan samada memperkenankan perlantikan Menteri Besar yang baru yakni penubuhan satu kerajaan yang baru ataupun atas limpah perkenan Kebawah Duli Tuanku jua untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak.

Ampun Tuanku,
Patik serta ramai lagi pacal-pacal yang lain, atas limpah perkenan Kebawah Duli Tuanku, merasakan bahawa mengadakan Pilihanraya semula melalui opsyen pembubaran, adalah tidak praktikal buat masa ini. Negara baru saja selesai mengadakan Pilihanraya Umum pada Mac 2008 yakni tidak pun sampai satu tahun yang lepas.

Ampun Tuanku,
Pilihanraya memerlukan banyak perbelanjaan dan di suasana ekonomi yang lembab sekarang, adalah pada pandangan patik serta ramai lagi pacal-pacal hamba rakyat sekelian, satu pembaziran. Kerajaan perlu menumpukan usaha untuk mentadbir dengan baik serta mencari jalan untuk mengatasi masalah ekonomi yang melanda negara dan juga dunia. Adalah juga pada pandangan patik, perbalahan politik serta polemik politik tidak baik untuk kesejahteraan rakyat.

Ampun Tuanku,
Penubuhan kerajaan Barisan Nasional bukanlah perkara asing bagi Negeri Perak yang telah pun pernah mentadbirkan Negeri Perak sejak Merdeka lagi. Hanya tidak pun sampai satu tahun yang lepas sahaja Negeri Perak ditadbir oleh apa yang dikatakan kerajaan Pakatan Rakyat. Pastinya Kebawah Duli Tuanku sendiri sebagai Raja yang bijaksana telah dapat membuat penilaian prestasi kerajaan dibawah pentadbiran Barisan Nasional serta membuat perbandingan dengan kerajaan Pakatan Rakyat selama tidak sampai satu tahun yang lepas itu.

Ampun Tuanku beribu-ribu ampun sembah Patik mohon diampun. Patik menyembahkan rayuan ini seikhlas dan sejujurnya. Atas limpah perkenan Kebawah Duli Tuanku jua patik berbuat demikian. Limpahilah perkenan Kebawah Duli Tuanku bagi patik pacal yang hina ini menyembah maklum akan keadaan yang dirasai oleh sekalian rakyat dibawah.

Ampun Tuanku, patik berdoa agar Allah swt melimpahkan rahmat keatas Kebawah Duli Tuanku serta sekalian kerabat DiRaja Perak yang lain dan patik berdoa Kebawah Duli Tuanku kekal karar memerintah Negeri Perak.

Ampun Tuanku,
Diatas kesempatan ini patik juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah diatas Jubli Perak pemerintahan Kebawah Duli Tuanku.
Dirgahayu Tuanku.
Daulat Tuanku.

Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Akhir kalam, sekianlah persembahan warkah rayuan patik.

Wabillahhi taufik wal hidadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patik pacal yang hina,

Dato' Shamsuddin Nawawi, DIMP

Labels: ,


Comments:

Post a Comment

No comment moderation but need to know who is commenting. Please let us know who you are. Keep it as professional as possible. Didn't we agree to disagree? Regards and best wishes.(DSN)

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]